AMAÇ

İşbu gizlilik politikasının amacı; https://markeapp.com (Gizlilik politikasında https://markeapp.com olarak anılacaktır.) tarafından yönetilen https://markeapp.com adresinde bulunan web sitesinin kullanımı sırasında üyeler tarafından paylaşılan, elde edilen veya üçüncü kişilerden alınan kişisel bilgilerin kullanımı ve korunmasına ilişkin şartlar ve koşulları tespit etmektir.

TANIMLAR

Üyelerin siteye kayıt esnasında paylaştıkları ad, soyadı, Kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, adres, e posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlaya yönelik tüm bilgiler, Gizlilik politikasında ‘’Kişisel Bilgiler’’ olarak anılacaktır.

İşbu gizlilik politikasında belirtilmeyen ibareler, tanımlar ve kısaltmaların yorumlanmasında Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen tanımlar dikkate alınacaktır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ

Üyeler, kayıt sırasında Üyelik sözleşmesi ile birlikte Gizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını da kabul etmiş sayılacaktır. İşbu gizlilik sözleşmesi siteye yeni üye olacak kullanıcılar ve siteye kayıtlı mevcut üyeler için yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

https://markeapp.com üyelerin kişisel bilgilerini, işbu gizlilik politikası ile belirlenen durumlar hariç hiçbir şekilde kullanmayacak ve kullanıcının rızası ile üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşacaktır.

KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI

Siteyi kullanıcı sıfatıyla, üye olmadan ve kişisel bilgilerinizi paylaşmadan ziyaret edebilirsiniz. Siteye üye olduğunuz andan itibaren kullanıcı olmaktan çıkar, üye statüsüne girersiniz. Üye olmakla birlikte Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul eder, kişisel bilgilerinizi yemeksiparisin ile paylaşmaya onay vermiş olursunuz. Üyeler kişisel bilgilerinin yemeksiparisin bağlı diğer tüm şirketlere aktarılmasını ve yemeksiparisine bağlı diğer tüm şirketler tarafından depolanmasını ve saklanmasını kabul etmiş sayılır.

https://markeapp.com kişisel bilgileri toplama ve saklamasındaki en önemli amaç güvenli, etkili, kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir hizmet sunmaktır. Kişisel veriler aşağıda belirttiğimiz yöntemler ile toplanmaktadır.

Üye tarafından Paylaşılan bilgiler: Üyelik esnasında kullanıcıların verdikleri kişisel bilgileri ifade eder. Kullanıcı tarafından https://markeapp.com dolaylı yâda doğrudan verilen kişisel bilgilerin tamamını kapsar. Her üye, kişisel bilgilerini doğru ve eksiz paylaşmakla yükümlüdür.

Site Kullanımından Elde Edilen Bilgiler: Üyelerin sistemi kullanım alışkanlıklarına ait tüm verileri kapsar. (Konum verileri, sık kullananlar, ilgi alanları vb.)

https://markeapp.com üye olmak ile birlikte aşağıda belirtilen kişisel bilgileri sitenin toplayacağını kabul etmektesiniz;

Kullanıcının üye olurken bildirdiği tüm kişisel bilgiler ile site kullanımı esnasında sisteme girdiği tüm kişisel bilgiler

Gerekli durumlarda finansal bilgiler

Site üzerinden gerçekleştirilen satış veya alış işlemlerine ilişkin tüm işlemler, mesajlar ve bilgiler

Üyenin kullanıcı hesabına bağlı olan ürün veya ürün içerikleri gibi site üzerinde yaptığı tüm paylaşımlar

Site üzerinden yapılan tüm yazışmalar ve bildirimler

Üçüncü kişilerden elde edilen ek bilgiler.

Donanım ile bağlantı bilgileri, istatistikler, data veya reklam yayınları ile ilgili tüm veriler, IP adresi, siteyi kullanmanızdan ve etkileşimden doğan diğer tüm bilgiler.

yemeksiparisin site kullanım koşullarını yâda üyelik sözleşmesi maddelerinin ihlali nedeniyle veya kullanıcı ile ilgili herhangi bir şüphe oluşturacak durum sonucunda ek bilgiler isteyebilir. (kimlik, fatura, ek sorular vb.)

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEPOLANMASI

Üyelerimize ait tüm kişisel bilgiler yurtiçinde veya yurtdışında https://markeapp.com ve markeapp.com a bağlı tüm şirketlerde depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikası neticesinde toplanan kişisel bilgiler depolandığı ülkede önerilen güvenlik önlemleri dâhilinde ve yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında işlenecektir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

yemeksiparisin, üyelere ait kişisel bilgileri ve bu kişisel bilgileri kullanarak elde ettiği yeni bilgileri yasal yükümlülüklerini yerine getirmek, hak ihlaline engel olmak ve şirket gelişimini sağlamak için aşağıda belirttiğimiz durumlar dâhilinde paylaşabilir.

Kullanıcının güvenliğini sağlamak

Teknik sorunları ortadan kaldırmak ve gerekli teknik desteği sağlamak

Yasaklı işlemlere veya hukuka aykırı faaliyetlere müdahale etmek

Sitede oluşabilecek her türlü sorunun ve uyuşmazlıkların önüne geçmek

Üyelik sözleşmesinin maddelerini uygulamak

Gizlilik Politikasının maddelerini uygulamak

Sitenin üyeye sunduğu hizmetleri kişiselleştirmek ve geliştirmek

Üye tarafından tercih edilen iletişim kanalları aracılığıyla üyeye çeşitli bilgiler vermek

Elektronik posta ve kısa mesaj aracılığıyla reklam veya promosyon gibi tanıtım mailleri göndermek

Kişisel bilgilerin doğruluğunu onaylamak amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşmak

Maddi ve manevi her türlü kanuni süreç içerisinde bulunmak

Üye deneyimlerinin kişiselleştirmek

Sektörel araştırmalar ve anketlere destek sağlamak

Dolandırıcılıkları tespit etmek

https://markeapp.com üyelere ait kişisel bilgileri ve bu kişisel bilgileri kullanarak elde ettiği yeni bilgileri herhangi bir nedenle aşağıda belirttiğimiz fakat bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli kurumlar veya üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde bulunan maddelerden herhangi birisini gerçekleştirmek üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları

Resmi makamlar

Kamu kurum ve kuruluşları

Kargo şirketleri,

Araştırma şirketleri

Hukuk büroları

Çağrı merkezleri

Yazılım şirketleri

Sosyal medya mecraları

Ajanslar

Basım sektöründeki şirketler

Danışmanlık şirketleri

https://markeapp.com , yukarıda belirtilen durumlar dâhilinde kişisel bilgileri yurtiçi ve yurtdışında bulunan kurumlara ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

KİŞİSEL BİLGİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

https://markeapp.com Kanunlar uyarınca topladığı ve depoladığı tüm kişisel bilgileri, Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası’nın getirdiği yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla ve Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde 3 yıl süre ile saklayacaktır.

https://markeapp.com , üye ile arasında doğabilecek uyuşmazlıkların neticesinde ihtiyaç duyabileceği savunmaları gerçekleştirilebilmesi için ilgili mevzuatta belirlenen zaman aşımı süresi boyunca kişisel bilgileri saklamaya devam edecektir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ

İşbu Gizlilik politikası ile birlikte üye kişisel bilgilerinin güncel, eksiksiz ve doğru olduğunu, kişisel bilgilerde bir değişiklik olması durumunda bilgileri derhal site üzerinden güncelleyeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye bilgilerini güncellemediği durumlarda yemeksiparisin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

https://markeapp.com , işbu Gizlilik Politikası hükümlerini herhangi bir zamanda sitede yayınlamak koşulu ile güncelleyebilir yâda değişiklikler yapabilir. Gizlilik Politikası hükümlerinde yapılan güncelleme ve değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren tüm üyeler için geçerli sayılacaktır.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni, ………….. Hollanda Kanunlarına tabidir. Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından oluşabilecek her türlü sorunun çözümünde ……… Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İLETİŞİM İZNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim iznini kabul etmekle birlikte, paylaşıma izin verdiğiniz kişisel bilgilerinizin; sitenin sunduğu özel avantajların sağlanabilmesi, üyeye özel tanıtım yapılabilmesi, anket, reklam, promosyon, satış, pazarlama ve benzeri içerikli tüm elektronik iletişimin tarafınıza e posta, telefon yada kısa mesaj gibi yollarla ulaştırılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

İletişim mesajlarının gönderilmesi amacı ile toplanan kişisel bilgilerinizin depolanmasına, işlenmesine, gerekli durumlar kullanılmasına ve https://markeapp.com ’nin ticari ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişi veya kurumlara aktarılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.Haber bültenimize abone ol